การแสดงคอนเสิร์ต รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 212

จุฬาฯจัดพิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จุฬาฯร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แถลงข่าวโครงการความร่วมมือวิจัยขยะพลาสติกในทะเล

แถลงข่าวงาน ”ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562”

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แสดงความยินดีครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่สอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561  วันแรก

ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 “Contemporary Issues in Public Health”

จุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Chemon Inc. รองรับการวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน

แรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X