เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17″เจาะลึก พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

หลักสูตร “CHULA NEXT LEADERS รุ่นที่ 10”

เรื่องนโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้แทนจากพรรคการเมือง 10 พรรค

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ

แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Smart Vet Smart Society by SmartHeart

ใส่บาตรหนังสือ – เปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์

MMS4 “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย”

ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN24 เรื่องงานวิจัย “เนยเทียมงาขี้ม้อน”

เสวนา ทำไมต้อง “สาธิต”

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X