ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก BANK OF AMERICA

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดสอนรายวิชา CHULA MOOC และ OPEN EDUTAINMENT

สัมมนาทางวิชาการ “AEI-Five Joint Conference”

เสวนา “เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

งาน “Education ICT Forum 2019”

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม”

ครั้งแรกของโลก! นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพาะปะการังโต๊ะแบบพุ่มจากสเปิร์มแช่เยือกแข็ง ลดเสี่ยงปะการังสูญพันธุ์ เพิ่มทางรอดให้อนาคตปะการังและสิ่งแวดล้อมทางทะเลไทย

แถลงข่าว “ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า”

จุฬาฯ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ CU Zero Traffic Accident

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X