การสมัคร

หลักสูตรนานาชาติ

Bachelor’s Degree

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5738, +66 2218 5840 ext. 101, 102
Email: bba@chula.ac.th
Website: bba.acc.chula.ac.th

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218 7601
Email: learnbsac@gmail.com
Website: www.chemistry.sc.chula.ac.th/bsac
Facebook: www.facebook.com/BSACChula

FACULTY OF ARCHITECTURE

Tel: +66 2218 4330 - 1
Email: contact@cuinda.com
Website: www.cuinda.com

School Of Integrated Innovation Chulalongkorn University

Tel: +66 2218 3106, +66 8 7067 6734
Email: Admin@inter-bascii-chula.com
Website: http://inter-bascii-chula.com/

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th

FACULTY OF ARCHITECTURE

Tel: +66 2218 4492
Email: info@commde.com
Website: www.commde.com

FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

Tel: +66 2218 2215
Email: inter.commarts@chula.ac.th
Website: www.inter.commarts.chula.ac.th

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6195, +66 2218 6197
Email: eba@chula.ac.th
Website: www.eba.econ.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/EBA.Econ

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5738, +66 2218 5840 ext. 101, 102
Email: bba@chula.ac.th
Website: bba.acc.chula.ac.th

FACULTY OF ARTS

Tel: +66 2218 4641
Email: balac.chula@gmail.com
Website: www.arts.chula.ac.th/~balac

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6422
Email: ise@chula.ac.th
Website: www.ise.eng.chula.ac.th

FACULTY OF PSYCHOLOGY

Tel: +66 2218 1189
Email: jipp.cu@gmail.com
Website: www.psy.chula.ac.th/JIPP

Master’s Degree

FACULTY OF ARCHITECTURE

Tel: +66 2218 4370 - 1
Email: cumarch@gmail.com
Website: pioneer.netserv.chula.ac.th/~ivorapat/imarch_files/home.htm

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

Tel: +66 2218 3850 - 1
Email: admissions@sasin.edu
Website: www.sasin.edu/programs/emba

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6215, +66 2218 6296
Email: mabe@chula.ac.th
Website: www.mabe.econ.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/mabe.econchula

FACULTY OF LAW

Tel: +66 2218 2017 ext. 516
Email: llmbusinesslaw@chula.ac.th
Website: www.law.chula.ac.th

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475
Email: clinicalsciencesmdcu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=52

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218 5469, +66 2218 5221
Email: peraphon.s@chula.ac.th
Website: www.math.sc.chula.ac.th/cs/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3215
Email: macm_interi@hotmail.com
Website: www.macm.grad.chula.ac.th

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6803 - 05
Email: cuse.chula@gmail.com
Website: cuse.eng.chula.ac.th

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 4658, +66 2218 4660
Email: eil.office@gmail.com
Website: www.eil.grad.chula.ac.th

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 8132 - 3
Email: eds2023.cu@gmail.com
Website: www.eds.grad.chula.ac.th

FACULTY OF DENTISTRY

Tel: +66 2218 8663, +66 2218 8664
Email: esthetic.implant.chula@gmail.com
Website: www.estheticchula.com
Facebook: www.facebook.com/estheticimplantchula

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3924 - 5
Email: maeus@chula.ac.th
Website: www.maeus.grad.chula.ac.th

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5674
Email: msfin@cbs.chula.ac.th
Website: www.msfin.acc.chula.ac.th

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5674 - 5
Email: mfe@cbs.chula.ac.th, mfe@acc.chula.ac.th
Website: www.mfe.acc.chula.ac.th

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

Tel: +66 2218 3850 - 1
Email: admissions@sasin.edu
Website: www.sasin.edu/programs/mba

FACULTY OF ALIED HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 1116, +66 2218 1099
Email: sirichai.a@chula.ac.th
Website: www.nd.ahs.chula.ac.th

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218 5515 - 6, +66 2218 5518
Email: chaleeda.b@chula.ac.th
Website: foodtech.sc.chula.ac.th

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6919, +66 2218 6925
Email: falan.s@chula.ac.th, mn-pe@chula.ac.th
Website: www.mining.eng.chula.ac.th

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

Tel: +66 2218 7225
Email: admin-mag@chula.ac.th
Website: www.mag.polsci.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/magchula/

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 4162
Email: hsm@chula.ac.th
Website: www.hsm.chula.ac.th

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475
Email: healthdev@chula.ac.th
Website: grad.md.chula.ac.th

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6298
Email: mschecon@chula.ac.th
Website: www.econ.chula.ac.th/graduate/msc-health

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5912, +66 2218 5913, +668 4555 6087
Email: mmchula@cbs.chula.ac.th
Website: mmchula.acc.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/mmchula
Twitter: twitter.com/mmchula

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

Tel: +66 2218 7313
Email: MAIDSChula@gmail.com
Website: www.maids-chula.org

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6295, +66 2218 6218
Email: ief@chula.ac.th, maiefcu@yahoo.com
Website: www.econ.chula.ac.th/graduate/ma-inter-econ
Facebook: www.facebook.com/maiefcu

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3960
Email: krs@chula.ac.th
Website: www.koreanstudiescu.com
Facebook: www.facebook.com/MA-Korean-Studies-CU-194220277300198/

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6227
Email: hrm@chula.ac.th
Website: www.econ.chula.ac.th/graduate/ma-hr
Facebook: www.facebook.com/MAHRChula

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475
Email: medical.sciences.cu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=53

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116
Email: ppcacademic@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218 5524, +66 2218 5526
Email: joe_lambiase@yahoo.com, malee.msit04@gmail.com
Website: www.cupetrogeoscience.com

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116
Email: ppcacademic@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8285
Email: phartechno@chula.ac.th
Website: www.pharm.chula.ac.th/interphartech

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116
Email: ppcacademic@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th

COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
Email: academic_cphs@chula.ac.th
Website: www.cphs.chula.ac.th

COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
Email: academic_cphs@chula.ac.th
Website: www.cphs.chula.ac.th

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8335, +66 2218 8386
Email: tigpuree@gmail.com
Website: www.pharm.chula.ac.th

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 9848
Email: seachula@gmail.com
Website: www.seachula.com

FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

Tel: +66 2218 2215
Email: inter.commarts@chula.ac.th
Website: www.inter.commarts.chula.ac.th

FACULTY OF EDUCATION

Tel: +66 2218 2565 - 97 ext. 8140
Email: TEFL.Chula@gmail.com
Website: www.edu.chula.ac.th/TEFL

FACULTY OF ARTS

Tel: +66 2218 4862
Email: thaistudies_chula@hotmail.com
Website: www.arts.chula.ac.th/international/thai

Doctoral Degree

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475
Email: gradmedcu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=51

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218-5876, +668 1371 6810
Email: dba@cbs.chula.ac.th
Website: www.cbs.chula.ac.th

SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

Tel: +66 2218 3851, +66 2218 3861 - 62
Email: admissions@sasin.edu
Website: www.sasin.edu/what-we-offer/

FACULTY OF ENGINEERING

Tel: +66 2218 6460 - 63
Email: e20fpz@hotmail.com
Website: www.eng.chula.ac.th

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475
Email: clinicalsciencesmdcu@gmail.com 
Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=49

FACULTY OF SCIENCE

Tel: +66 2218-5469, +66 2218-5221
Email: peraphon.s@chula.ac.th
Website: www.math.sc.chula.ac.th/cs/

FACULTY OF DENTISTRY

Tel: +66 2218 8543
Email: graddentcu@gmail.com
Website: www.dent.chula.ac.th/graden/index.php

FACULTY OF ECONOMICS

Tel: +66 2218 6217
Email: phdecon@chula.ac.th
Website: www.phd.econ.chula.ac.th

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 4658, +66 2218-4660
Email: eil.office@gmail.com
Website: www.eil.grad.chula.ac.th

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 8132 - 3
Email: eds2023.cu@gmail.com
Website: www.eds.grad.chula.ac.th

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3924 - 5
Email: maeus@chula.ac.th
Website: www.maeus.grad.chula.ac.th

FACULTY OF ALIED HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 1116
Email: sirichai.a@chula.ac.th
Website: www.nd.ahs.chula.ac.th

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 4162
Email: hsm@chula.ac.th
Website: www.hsm.chula.ac.th

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

Tel: +66 2218 5715 - 6
Email: suthisa@cbs.chula.ac.th
Website: it.acc.chula.ac.th

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 7423 - 4
Email: culogistics@hotmail.com
Website: www.logistics.grad.chula.ac.th

FACULTY OF MEDICINE

Tel: +66 2256 4475
Email: gradmedcu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th/curriculum_detail.php?id=2

GRADUATE SCHOOL

Tel: +66 2218 3502 - 5, +66 2218 4235
Email: poupee-84@hotmail.com
Website: www.nano.chula.ac.th

FACULTY OF NURSING

Tel: +66 2218 1131
Email: foncu@chula.ac.th
Website: www.nurs.chula.ac.th 

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116, +66 2218 4113
Email: petro@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8403
Email: thitima.pe@pharm.chula.ac.th
Website: www.pharm.chula.ac.th

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8285
Email: phartechno@chula.ac.th
Website: www.pharm.chula.ac.th/interphartech

THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL COLLEGE

Tel: +66 2218 4116, +66 2218 4113
Email: petro@chula.ac.th
Website: www.ppc.chula.ac.th

COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
Email: academic_cphs@chula.ac.th
Website: www.cphs.chula.ac.th

COLLEGE OF PUBLIC HEALTH SCIENCES

Tel: +66 2218 8193, +668 9255 2395
Email: academic_cphs@chula.ac.th
Website: www.cphs.chula.ac.th

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Tel: +66 2218 8335, +66 2218 8386
Email: tigpuree@gmail.com
Website: www.pharm.chula.ac.th

FACULTY OF ARTS

Tel: +66 2218 4862
Email: thaistudies_chula@hotmail.com
Website: www.arts.chula.ac.th/international/thai

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X